Olay Yeri Değerlendirmesi Niçin ve Nasıl Yapılır?

Olay yeri değerlendirmesinin yapılma şekli uzmanlara ve inceleme alanına göre değişmektedir. Kaza için gerekli önlemlerin alınması ve risklerin azaltılmasının ardından alınması gereken farklı aksiyonlar da bulunmaktadır. Hem süreç takibi hem de yasal adımlar önemli aşamalardan bazılarıdır. Bu doğrultuda konumun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, hangi unsurun incelendiğine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin kişinin yaşam belirtileri ve yaşam durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılacaksa bu 5 farklı başlığa ayrılır. Bilinç durumunu değerlendirme yöntemi ile kan basıncını değerlendirme yöntemi birbirinden farklıdır. Bu nedenle olay yeri değerlendirmesinin nasıl yapıldığına dair tek bir bilgi vermek yeterli olmayacaktır. Bu sebeple de olay yeri değerlendirmesi Bu bir kişi tarafından yapılmaz, bir ekip tarafından yapılır.

Olay Yeri Değerlendirmesinin Amacı Nedir?

Olay yeri değerlendirmesinin amacı Kriz yönetimiyle bağlantılı. Olay yeri değerlendiriliyorsa bu bölgede bir olay veya kaza meydana gelmiş demektir. Mevcut kaza ve olaylar kriz yönetimi bilgi ve farkındalığını gerektirir. Olay yeri değerlendirmesinin temel amacı mevcut krizi en iyi koşullar altında yönetmektir. Kriz yönetimi için bazı bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Olay yeri değerlendirmesi bu bilgiyi sağlayan unsurdur. Olay yeri değerlendirmesinin iki amacı vardır. Bu 2 ana amacı şu şekilde sıralayabiliriz: Mevcut kazaya yeni bir kazanın eklenmesini önlemek. Olay veya kaza sonucu yaralanan kişi sayısını ve yaralanma türlerini öğrenerek müdahale etmek. Bunlar olay yeri değerlendirmesinin iki ana amacıdır. Değerlendirme bu amaçlar doğrultusunda yapılır. Alınan bilgiler ilgili uzmanlarla paylaşılır. Hayati önem taşıyan ve olası risklerin azaltılması için zorunlu olan bir durumdur.

Olay Yeri Değerlendirmesinde Neler Yapılır?

Olay yeri değerlendirmesinde yapılanlar birden fazla başlığa ayrılmaktadır. Olay yeri değerlendirmesi yapılırken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Bu unsurların adım adım gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi önemlidir. Olay yerini değerlendirecek uzmanın tüm detaylara dikkat etmesi gerekmektedir. Olay yeri değerlendirmesinde yapılan işlemlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Kaza yapan aracın bölgeden uzaklaştırılarak olası risklerin azaltılması. Yeni bir kazaya neden olabilecek unsurların araçtan çıkarılması. Olay yerinin işaretlenmesi ve dışarıdan kişi ve araçların alana girişinin engellenmesi. Kaza sonucu gaz birikmesi veya patlama söz konusu ise bu unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kaza sonucu yaralanan ya da hastalanan kişiler varsa bu kişilerin iyileşmesi için ön müdahale yapılır ve gerekli sağlık uzmanlarıyla çalışılır. Suç mahallini korumak. Yaralılara ilişkin bilgi dosyalarının hazırlanması. Gerekli yönlendirmelerin yapılması ve ilgili birimlerle iletişimin sağlanması.

Olay yeri değerlendirmesi sırasında gerçekleştirilen bazı görevler

Olay Yerinde Bilinç Nasıl Değerlendirilir?

Olay yeri bilinç durumu değerlendirmesiİnşaat farklı aşamalarda gerçekleştirilir. Kaza sonrası olay yeri değerlendirmesi kişinin hayati durumunun öğrenilmesi açısından önemlidir. Bu noktada bilinç durumunu değerlendirme adımları şu şekildedir: Bilinç kaybı düzeyinin öğrenilmesi. Bilinç düzeyine göre ilk yardımın yapılması. Müdahalenin koruyucu etki yaratması ve hasta veya yaralının gelen sağlık ekiplerine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilinç durumu incelenirken üç farklı başlık bulunmaktadır. Bilinç düzeyi 3 kategoride olup 1., 2. ve 3. derece bilinç kaybı olarak sınıflandırılır.

Yaşamsal Belirtiler İçin Neler Kontrol Edilmeli?

Yaşam belirtilerini kontrol etmek için temel unsurların kontrol edilmesi gerekir. Yaşamsal durumun tespiti için kişinin bilincinin kapalı olup olmadığı da dahil olmak üzere farklı faktörlerin incelenmesi gerekir. Hayati belirtilerin kontrol edildiği yerler ve özellikleri şunlardır: Yaralının bilinç durumu. Yaralanan kişinin kan dolaşımında sorun olup olmadığı. Yaralının vücut ısısı (normalin altında veya üstünde kritik öneme sahiptir). Yaralanan kişide tansiyonun oluşup oluşmadığı. Yaralının solunum durumu ve rahat nefes alıp alamadığı. Bunlar yaşamsal belirtiler arasında yer alan ve mutlaka kontrol edilmesi gereken unsurlardır. Yaşamsal belirtilerin anlamları ve özellikleri bilinirse önlem alınabilir ve gerekli müdahale daha iyi yapılabilir. Olay yeri değerlendirmesi Yaralıların hayatı açısından önemli.

Check Also

Duyanları Buz Gibi Yapan Soğuk Espriler

Duyanları Buz Gibi Yapan Soğuk Espriler - Eğlenceli ve şaşırtıcı mizah dolu bir koleksiyon.

Bir yanıt yazın