Safra Kesesi Alındıktan Sonra Şikayetler 

Safra kesesi, karaciğerin alt yüzeyine yapışan ve safranın depolanmasına ve konsantre edilmesine hizmet eden, armut şeklinde küçük bir organdır. Safra karaciğerde üretilir ve küçük tüpler vasıtasıyla duodenuma ve safra kesesine taşınır. Safra kesesi, özellikle yağ yediğimiz zaman safrayı onikiparmak bağırsağına boşaltır ve onu sindirebilmemiz için temizleyici görevi görür. Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler Genellikle oluşmaz. Açık safra kesesi ameliyatında (kolesistektomi), cerrah karın bölgesinde tek bir büyük kesiden safra kesesini çıkarır. İşlem sırasında genel anestezi gerekir ve ameliyat yaklaşık 1-2 saat sürer. Cerrah kesiyi göğüs kafesinin sağ kenarının altından veya üst karın bölgesinin ortasından (göbek deliği ile göğüs kemiğinin alt ucu arasında) yapabilir. Doktorlar açık safra kesesi ameliyatlarının çoğunu safra kesesini laparoskopik olarak çıkarmaya çalıştıktan sonra gerçekleştirirler. Bazı kişilerde açık safra kesesi ameliyatı gerektiren durumlar da olabilir. Safra kesesinin alındığı ameliyattan sonra safra, ana safra kanalı yoluyla karaciğeri terk eder ve ince bağırsağa girer. Safra kesesi alındığı için artık öğünler arasında safra birikmez. Çoğu insan için bunun sindirim üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur. Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler kişiden kişiye değişebilir.

Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Neler Beklenmeli?

Ameliyat genellikle 2 ila 4 gün veya daha fazla hastanede kalmayı içerir. Çoğu kişi 4 ila 6 hafta içinde normal aktivitelerine dönebilir. Açık ameliyat laparoskopik ameliyata göre daha fazla ağrı ve daha uzun iyileşme süresi içerir. Bu ameliyat orta derecede büyük bir iz bırakır. Bu ameliyattan sonra özel bir diyete veya başka bir önlem alınmasına gerek yoktur. Çeşitli durumlar safra kesesinin alınması için ameliyata ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Laparoskopi yerine açık ameliyat gerektirebilecek durumlar şunlardır:

Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetlerAna safra kanalında veya safra kesesinde ciddi iltihaplanma olabilir. Karın zarının iltihabı (peritonit). Karaciğer kan damarlarında yüksek basınç (portal hipertansiyon). Karaciğer sirozundan kaynaklanır Gebeliğin üçüncü trimesterinde olmak Önemli bir kanama bozukluğu veya kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçların kullanımı (kan pıhtısını önleyen ilaçlar veya antikoagülanlar) Daha önce geçirilmiş birçok karın ameliyatından kalma yara dokusu Karında anormal anatomi Beklenmedik şişlik, laparoskopik cerrahi yerine açık ameliyat gerektirebilecek sorunlara örnekler, yara izi dokusu, yaralanma veya kanama. Ameliyat safra taşlarının geri gelme riskini azaltır. Ancak nadir durumlarda kolesistektomiden yıllar sonra safra kanallarında safra taşları oluşur. Açık safra kesesi ameliyatının olası komplikasyonları şunlardır: Ana safra kanalında yaralanma Aşırı kanama Cerrahi yara enfeksiyonu Karaciğer, bağırsak veya karın kan damarlarında yaralanma Açık ameliyattan sonra ve Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler İyileşme süresinin uzun olması nedeniyle kan pıhtıları veya zatürre oluşabilir. Genel anestezinin riskleri, bazı kişilerin safra kesesi ameliyatından sonra ağrı, şişkinlik, gaz veya ishal (postkolesistektomi sendromu) gibi karın semptomlarının devam etmesidir. Açık safra kesesi ameliyatı uzun yıllardır güvenle yapılmaktadır. Çoğu durumda, safra kesesinin alınması için açık ameliyatın yerini laparoskopik cerrahi almıştır. İyileşme açık cerrahiye göre çok daha hızlı ve daha az ağrılıdır.

Safra Taşlarını Çıkarmak İçin Laparoskopik Kolesistektomi

Laparoskopik kolesistektomi, taş veya safra taşının çıkarılmasında cerrahi uzmanlar tarafından en sık kullanılan ve önerilen tekniktir. Küçük kesilerden yapılan basit bir müdahaledir. Bu tedavi ile ameliyat sonrası dönemde komplikasyonları ve ağrıyı en aza indirmek mümkün oldu. Safra kesesi ameliyatı: nelerden oluşur? Safra kesesinin çıkarılması, safra kesesinin cerrahi aletler kullanılarak karaciğerden ayrılmasını içerir. Normalde ve çoğunlukla minimal invaziv cerrahiyle yapılır (kullanılan tekniğe bağlı olarak 2 ila 4 küçük kesi içerir). Bu şekilde bağırsakları karın duvarından ayırmak için önceden karın boşluğuna enjekte edilen CO2 (karbondioksit) ile kamera yardımıyla karın içerisine girilerek aletsiz geçebilmesi sağlanır. Genel cerrah müdahaleyi televizyon ekranına bakarak gerçekleştirir.
Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler Safra taşları çok yaygın mıdır? Yetişkin nüfusun %10 ila %20’sinde safra taşı oluşabilmektedir, bu oran 70 yaş üzerindeki kişilerde %25-30’a çıkmaktadır. Cinsiyete göre kadın ve erkek oranı 3’e 1’dir. Safra taşı oluşumunun nedenleri bilinmemektedir. Ancak bunlar hormonal faktörlerle veya beslenme şekliyle ilgilidir. Ayrıca multipar (birden fazla doğum yapmış), 40 yaş üstü ve aşırı kilolu kadınlarda da daha sık görülür.

Safra Kesesi Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler Nadir görülen bir durumdur ve safra kesesi ameliyatı karın ameliyatında ikinci en yaygın seçenektir. Ameliyat endikasyonu semptomlara göre belirlenir. Semptomlar mevcutsa genel cerrah ameliyatı önerecektir, ancak uzun yaşam beklentisi olan ve çok küçük taşlar gibi komplikasyon riski algılanan vakalarda da ameliyat endikedir. Günümüzde laparoskopik kolesistektominin morbiditesi %1,5 ile %6 arasında, mortalitesi ise %0 ile %0,2 arasında değişmektedir. Ameliyat sonrası laparoskopik kolesistektomi, 1 cm’yi geçmeyen küçük kesiler yapıldığı için ameliyat sonrası ağrı normal analjezi ile kontrol edilebilir. Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler Hayır. Bu nedenle ameliyat sonrası dönem oldukça basittir: Hasta 24 saat içinde taburcu edilebilir ve aşırı efordan kaçınarak evde tamamen normal bir yaşam sürdürebilmek için genellikle bir haftadan fazla iyileşmeye ihtiyaç duymaz. Safra taşlarını tedavi etmek için alternatif teknikler olabilir. Laparoskopik kolesistektomiye alternatifler, aşırı komplikasyonlar nedeniyle artık yapılmayan litotripsi ve yapılması kolay olmayan küçük kolesterol taşlarını eritmek için oral ursodeoksikolik tedavidir. Ancak semptomatik safra taşlarının günümüzde tercih edilen tedavisi laparoskopik kolesistektomidir. Enfeksiyonlu veya enfeksiyonsuz safra kesesi iltihabı olduğunda ve Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler Hastanın içinde taşlar oluşarak kolik benzeri ağrılara neden olabilir. Sarılık (kandaki bilirubinin artması nedeniyle derinin ve mukoza zarının sararması) meydana geldiğinde, buna genellikle safra kanalını tıkayan bir taş neden olur. Pankreas kanalına gömülü küçük bir taş nedeniyle pankreas bezi iltihaplandığında (pankreatit) çıkarılması gerekebilir. Safra kesesinin çıkarılması ameliyatına kolesistektomi denir. Geleneksel olarak safra kesesini çıkarmanın iki yolu vardır; biri açık ameliyat, diğeri ise minimal invazivdir. Minimal invaziv yöntemin çeşitli seçenekleri vardır: konvansiyonel laparoskopi, tek port ve mini laparoskopi veya mini aletlerle laparoskopik cerrahi yapılabilir. Dahası Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler sık sık meydana gelmez.

Safra Kesesi Cerrahisi Yorumları

Safra kesesini incelemek ve çıkarmak için 5 mm’lik bir mercek ve çeşitli aletler yerleştirilir. Ameliyat sırasında iki yapının, sistik kanal ve sistik arterin kesilmesi gerekir. Kestikten sonra karaciğerden ayırıp göbek deliğinden çıkarmanız yeterlidir. Safra kesesinin büyüklüğü ve taşlar alınacak safra kesesinin büyüklüğünü belirler. Ayrıca safra kesenizde taş varsa ancak herhangi bir belirti göstermiyorsanız şu anda ameliyat olmanıza gerek yoktur. Safra taşı olan hastalarda cerrahi endikedir. Taşların bir kısmı safra kesesinden çıkıp ana safra kanalına girdiğinde ameliyat öncesi endoskopi (ERCP) ile bunların çıkarılması gerekir. Ağız yoluyla duodenuma bir kamera yerleştirilmesinden oluşur. Özel aletler kullanılarak ana safra kanalına girilir ve safra taşları çıkarılabilir. Safra kesesinin içeriğine endoskopik olarak ulaşılamaz ve taşlı safra kesesinin çıkarılması için laparoskopik cerrahi gerekir. Safra kesesinin alınmasından sonraki şikayetler Kolesistektominin her zaman genel anestezi altında yapılan bir ameliyat olduğu ve günümüzde genellikle normal şartlarda laparoskopik olarak yapıldığı için doktorunuza da danışabilirsiniz. Bu nedenle 0,3-1 cm arası 3-4 küçük delikten yapılacaktır. Cerrah gerekli aletleri deliklerden sokar ve safra kesesini deliklerden birinden çıkarır. Ameliyat sonunda karın boşluğundaki gazlar alınarak yaralar dikişlerle kapatılır. Müdahale süresi ortalama 30 ila 90 dakika arasında değişmektedir. Daha önce birden fazla iltihap atağı geçirmiş olan hastalarda ameliyat daha zor olabilir ve daha uzun sürebilir.

Check Also

Geceye Bir Söz Bırak

Geceye Bir Söz Bırak: Şiirin büyüsünü paylaşabileceğiniz, duygularınızı ifade edebileceğiniz bir platform. Kendinizi şiirle anlatırken, diğerleriyle de bağlantı kurun.

Bir yanıt yazın