Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz sözü kime ait

Aynı nehre iki kez girilmez değişim ve dönüşümü en iyi anlatan kelimelerden biri olarak kabul ediliyor. Efesli Filozof Herakleitos’un söylediği bu söz, günümüzde de aynı etkiyle kullanılmaktadır. Efesli Filozof Herakleitos M.Ö. 55-475 yılları arasında yaşamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere Anadolu Efes’te yaşayan filozof, Batı Felsefesi tarihinde dinamik bir felsefi sistem ortaya koyan ilk kişi olarak da bilinmektedir. Herakleitos’un bilgi açısından duygusal bilgiye hiç değer vermediği, aslında gözlerin ve kulakların kötü tanıklar olduğunu iddia ederek rasyonalizmi savunduğu bilinmektedir. Aslında kendisinin pek bir şey bilmediğini, ansiklopedik bilgilere karşı çıktığını, çok bilmenin akıllılık anlamına gelmediğini iddia ettiği anlatılmıştır. Çatışma ve savaşın her şeyin babası olduğunu düşünen filozofun, kendisinden önceki filozofların evrende kalıcılık ve devamlılık arayışını boşuna aradıklarını, oysa kalıcılığın söz konusu olmadığını ve evrendeki her şeyin var olduğunu öne sürdüğü bilinmektedir. mutlak değişime tabidir. İşte Aynı nehre iki kez girilmez Sözlerine bu düşünceden yola çıkarak varmıştır.

Aynı nehre iki kez girmemek ne demektir?

Aynı nehre iki kez girilmez Bu ifade, evrendeki hiçbir nesnenin veya onun özelliklerinin aynı kalmayacağını, değişime uğradığını anlatmaktadır. Aslında her şey bir başka şeyin yok olması veya ölmesi sayesinde var olur. Ve bir gün ortaya çıkan o nesneler yok oluyor ve yerlerine yenilerinin gelmesini bekliyorlar. Bu bir döngüdür ve her mutluluk bu döngünün içindedir. Herakleitos’a göre evren ateşten oluşmuştur. Ve bir süre sonra ateşe dönüşerek yok olacaktır. Aslında ateşle yok olmak yeni bir varoluş anlamına gelir. Evrenin gösterdiği bu varoluş ve yok oluş periyodik olarak sonsuz kez yenilenecektir. Bu döngüde her şey değişime ve dönüşüme tabidir.

Aynı nehre iki kez girilmez Bu söz aslında her insanın hayatında benimsemesi gereken bir prensiptir. Bu değişimin ve dönüşümün kanıtıdır. Dönüşüm içsel bir süreçtir. Herkes benim ne yaşadığımı, neler yaşadığımı kendine sorarak bu sürece dahil olmalı. Ve değişim ve dönüşüm süreci direnç gösterilerek başlatılmalıdır.

Check Also

Geceye Bir Söz Bırak

Geceye Bir Söz Bırak: Şiirin büyüsünü paylaşabileceğiniz, duygularınızı ifade edebileceğiniz bir platform. Kendinizi şiirle anlatırken, diğerleriyle de bağlantı kurun.

Bir yanıt yazın